Announcement date 18-12-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

ដាយមិនសប-Diamond Shop កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់

ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្មានចុះប្រវេទន៍ និងគ្មានការ 

ទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត