Announcement date 25-11-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ ការលក់ ឬចែកចាយ

ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ ALPHA គ្មានបញ្ជិកា

កំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK

គ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត