Announcement No. 1 date 14-11-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Helen Store កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា

និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត