Announcement No. 6 date 14-10-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Medical Care

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ផ្សព្វផ្សាយពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត