Announcement No. 5 date 14-10-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

N Collection Online Shop កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា

និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតផ្សព្វផ្សាយពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្