យោងតាមលិខិតជូនដឹណឹងរបស់ការិយាល័យតំណាង Sanofi-Aventis នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងនៅប្រទេស Singapore បានឲ្យដឹងថាៈ ឱសថដែលមានឈ្មោះហ្សេណេរិក Carbocisteine និង Acetylcisteine គឺត្រូវហាមប្រើប្រាស់ចំពោះកូនក្មេងអាយុក្រោម២ឆ្នាំ។

សូមទាញយកឯកសារ​ ខាងក្រោម ដើម្បីអោយបានដឹងពីឈ្មោះថ្នាំទាំងនោះដែលត្រូវបានហាមឃាត់ មិនអោយប្រើប្រាស់ចំពោះ ក្មេងអាយុក្រោម ២ឆ្នាំ។

ទាញយកៈ Carbocisteine and Acetycistenine

គំរូពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកា ទិដ្ឋាការ

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង