ក្រសួងសុខាភិបាល មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជួនអស់លោក លោកស្រី ជាវេជ្ជបណ្ឌិត ជាឱសថការី ទាំងអស់ដែលទទួលខុសត្រូវ គ្រឹៈស្ថានអាហរ័ណ នីហ័រណឱសថ

ឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរង អាជីវករ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា៖

យោងតាមការផ្តល់ដំណឹងពី Asean Post Marketing Alert System បានអោយដឹងថា​ ឱសថ សម័យ ឱសថបុរាណ ភេសជ្ជៈបំប៉នសុខភាព (Health Drink) និងគ្រឿងសំអាង មួយចំនួនដែលមាន លក្ខណះសំគាល់ដូចមានរាយឈ្មោះក្នុងតារាងជួនភ្ជាប់មមក ជាមួយដែលពុំមានចុះបញ្ជិកានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានប្រមូលចេញពីទីផ្សារ និងបញ្ឈប់អោយប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្តាប្រទេស ​​      អាស៊ានមួយចំនួន។

អាស្រ័យហេតុនេះ ក្រសួងមានវិធានការដូចតទៅ៖

. គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថក្នុងស្រុក ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនាំចូល ឬចែកចាយ ត្រូវជៀសវាង និងបញ្ឈប់ការនាំចូល ឬចែកចាយ និងតាំងលក់ឱសថ ឱសថបុរាណ ភេសជ្ជៈបំប៉នសុខភាព (Health Drink) និងគ្រឿងសំអាង ដូចបានជួនភ្ជាប់ជាមួយ។

. គ្រឹះស្ថានលក់ឱសថទាំងអស់ ត្រូវជៀសវាង និងបញ្ឈប់ការតាំងលក់ផលិតផលឱសថសម័យ ឱសថបុរាណ ភេសជ្ជៈបំប៉នសុខភាព (Health Drink) និងគ្រឿងសំអាង ដូចបានជូនភ្ជាប់មកជាមួយ ចាប់ពីថ្ងៃចេញសេចក្តីជួនដំណឹងនេះតទៅ។

. នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខាពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង មន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី ខេត្តត្រូវមានវិធានការណែនាំដល់គ្រប់គ្រឹះស្ថាន អាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ ឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរង ដូចមានក្នុងចំណុច១ ខាងលើ។

. ក្រសួងនឹងមានវិធានការតឹងរឹងតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះ គ្រឹះស្ថាន អាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថក្នុងស្រុក ឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងទាំងឡាយណា​ ដែលនៅតែនាំចូល ចែកចាយ និងតាំងលក់ឱសថ សម័យ ឱសថបុរាណ ភេសជ្ជៈបំប៉នសុខភាព (Health Drink) និងគ្រឿងសំអាង ខាងលើនេះ។

សូមធ្វើការទាញយកនូវឈ្មោះផលិតផលទាំងនោះខាងក្រោម៖

ទាញយកៈ  asean post marketing alert system

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង