Announcement date 22-08-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ

Lyheng Smile, Heng Smile ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយ

លក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK

ដែលគ្មានលេខប្រវេទន៍ និងគ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត