Announcement date 08-08-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ ការលក់ ឬចែកចាយ

បន្ទះឱសថបិទបណ្តេញជាតិពុលដែលមានគុណភាពព្យាបាលជំងឺឈ្មោះ SAKI

កំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK គ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្