Announcement No. 1 date 12-07-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត ការផ្តល់យោបល់ 092 224 234 កំពុង

ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់

អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download