Announcement date 05-07-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Cambobia Japan Tengsu

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ JAPAN TENGSU

តាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK គ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download