Announcement No. 2 date 01-07-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Happy Sweet Oshot

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា និង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតិពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download