Announcement No. 1 date 27-03-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ

Solida Beauty Shop Lady and Man នាំចូល ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK

ដែលគ្មានចុះលេខបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត