Announcement No. 3 date 07-02-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Healt Beauty KH

នាំចូល ចែកចាយ​និងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថតាមបណ្តាញសង្គម

FACEBOOK ដែលគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត