Announcement No. 2 date 18-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយ

តាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវផលិតផលឱសថបុរាណឈ្មោះឱសថ

ខ្មែរសុរិន្ទ(Khmer Sorin)​ គ្មានការត្រួតពិនិត្យគុណភាព គ្មានចុះបញ្ជិកានិង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត