Announcement No. 1 date 18-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយ តាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវឱសថបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ Gluta Q10

គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួសងសុខាភិបាល។ អានបន្ត