Announcement date 16-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយលក់នូវ

ផលិតផលឱសថបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ Sexy Slim និង WeightUp

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត