Announcement No. 3 date 08-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Health and Medicine Cambodia

កំពុងលក់ និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នូវផលិតផលឱសថ

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួសងសុខាភិបាល។ អានបន្ត