Announcement date 07-08-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះគ្រួសាររីករាយ១៦៨

ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលបំប៉នផ្លូវភេទបុរសនិងផលិតផលឱសថព្យាបាល

ជំងឺសន្លាក់គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត