Announcement date 03-08-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម Facebook នូវផលិតផលឈ្មោះ Balance

គ្រប់ប្រភេទគ្មានចុះបញ្ជិកា គ្មានប្រវេទន៍ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្