Announcement date 30-07-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក

នូវឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះMAXMAN គ្មានគ្មានចុះបញ្ជិកា​ និងគ្មាន

ច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្