Announcement date 16-07-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមFACEBOOK នូវផលិតផលឱសថបំប៉ន

ផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ FORCE ពុំបានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត