Announcement date 14-06-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញហ្វេសប៊ុកនូវ

ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ FW POWER XL និងសេរ៉ូមបំប៉ន

ផ្លូវភេទនារីឈ្មោះ RED SPIDER គ្មានចុះបញ្ជីកា និង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្