Announcement 2 date 13-06-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក

គណនីឈ្មោះ White Skin Home, White Skin House II និង

Gluta White Skin House នូវផលិតផលបំប៉នសុខភាព ឬឱសថបំប៉ន

សុខភាព និងគ្រឿងសម្អាងគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត