MoH declaration

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីឱសថ​បំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ GOOD MAN

គ្មានចុះបញ្ជិកា និងការត្រួតពិនិត្យពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្