Announcement 1 date 11-06-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក

នូវអាហារបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ SUPER STORM គ្មានចុះបញ្ជិកា​ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Declaration date 06-06-2018 of MoHសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការហាមឃាត់នាំចូល ចែកចាយ

តាំងលក់ និងប្រមូលត្រឡប់មកវិញនូវផលិតផលឱសថបូរាណ

ឈ្មោះ Ceng Fui Yen ក្លែងក្លាយ។ អានបន្ត

Announcement date 29-05-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកនូវ

ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ MACA EXTRACT និងក្រែមលាបឈ្មោះ PROLONGER គ្មានចុះបញ្ជិកានិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 22-05-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក

ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ Male extra គ្មានចុះបញ្ជិកា និង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 09-05-2018-MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុកដែលមានគណនេយ្យ

ឈ្មោះ My-Big-Zone ផ្សព្វផ្សាយឱសថឈ្មោះ TRANKAL ដែល

ក្រសួងសុខាភិបាលបានលុបបញ្ជិកា។ អានបន្ត