Announcement No. 2 date 28-11-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក

នូវឱសថបុរាណបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ " អន្ទង់ស " គ្មានចុះបញ្ជិកា

និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement No. 1 date 28-11-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ MyDoctor

ផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនូវផលិតផល

ឱសថគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

 

Letter No. 1122 date 01-10-2018 of MoHស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកានិងប្រមូលឱសថចំនួនមួយ(០១)មុខ

ចេញពីបញ្ជិកាឱសថរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ Download

Announcement date 01-11-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនូវផលិតផលឱសថ

ចាក់គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement date 22-10-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនូវ

ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ KRACHAIDDUM EXTRACT PLUS

គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្