Announcement No. 1 date 27-03-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ

Solida Beauty Shop Lady and Man នាំចូល ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK

ដែលគ្មានចុះលេខបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 27-03-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Kha-Leang.com - Abc Shop ឃ្លាំង គ្រឿងសំអាង អំណោយ

ឧបករណ៍ Free ការដឹកជញ្ជូន កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នូវផលិតផលឱសថ

បំប៉នសុខភាព និងគ្រឿងសម្អាង គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement date 14-03-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Reamea Online Shop និងគេហទំព័រ www.reamea.com

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលបំប៉នសុខភាព និងគ្រឿងសម្អាង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 28-02-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Doctor Oem Sokhom កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នូវឱសថបំប៉នសុខភាព

និងផលិតផលគ្រឿងសំអាងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement date 15-02-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

The Nation Care កំពង់ផ្សព្វផ្សាយលក់នូវឱសថ និងឱសថបំប៉នសុខភាព

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង