Announcement date 01-11-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនូវផលិតផលឱសថ

ចាក់គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement date 22-10-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនូវ

ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ KRACHAIDDUM EXTRACT PLUS

គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement date 16-10-2018 of MoHសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការប្រមូលត្រឡប់មកវិញនូវ

ផលិតផលកាហ្វេ Coffee Like មានផ្ទុកឱសថសម័យឈ្មោះ

Sildenalif និង Tadalafilអានបន្ត

Letter No. 986 date 13-09-2018 of MoHកម្មវត្ថុៈ ការត្រួតពិនិត្យពាណិជ្ជមានឱសថ (Brand Name)

ស្លាកសញ្ញា (Labelling) និងរចនាបទ (Design) របស់

ឱសថបំប៉នសុខភាព (Health Supplement)

និងឱសថបុរាណ (Tradititional Medicine)។ អានបន្ត

Letter No. 974 date 06-09-2018 of MoHកម្មវត្ថុៈ ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកា និងប្រមូលវ៉ាក់សាំងចំនួនមួយ(០១)​ មុខ

ចេញពីបញ្ជីឱសថរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត