Announcement No. 3 date 08-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Health and Medicine Cambodia

កំពុងលក់ និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នូវផលិតផលឱសថ

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួសងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement No. 2 date 08-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

San San Clinic កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នុេះផលិតផលឱសថ និងផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement No. 1 date 08-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវផលិតផល

ឱសថបំបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ AIDE FORTE គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 08-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Famaly Doctor Cambodia កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នូវផលិតផលឱសថ

និងផលិតផលគ្រឿងសម្អាង គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 28-12-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Pharmacy of Doctor Care,

Dr. Care Pharmacy និងGo On កំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក

នូវផលិតផលឱសថគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត