Announcement No. 4 date 07-02-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Amazing Blue Store កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នូវផលិតផលឱសថ

បំប៉នសុខភាព គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។​​ អានបន្ត

Announcement No. 3 date 07-02-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Healt Beauty KH

នាំចូល ចែកចាយ​និងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថតាមបណ្តាញសង្គម

FACEBOOK ដែលគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement No. 2 date 07-02-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរស

ឈ្មោះ Resistance គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement No. 1 date 07-02-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវឱសថបំប៉នសុខភាព

ឈ្មោះ Pueraria Mirifica គ្មានចុះលេខបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement No. 2 date 18-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយ

តាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវផលិតផលឱសថបុរាណឈ្មោះឱសថ

ខ្មែរសុរិន្ទ(Khmer Sorin)​ គ្មានការត្រួតពិនិត្យគុណភាព គ្មានចុះបញ្ជិកានិង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត