Announcement date 14-03-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Reamea Online Shop និងគេហទំព័រ www.reamea.com

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលបំប៉នសុខភាព និងគ្រឿងសម្អាង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 28-02-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Doctor Oem Sokhom កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នូវឱសថបំប៉នសុខភាព

និងផលិតផលគ្រឿងសំអាងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement date 15-02-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

The Nation Care កំពង់ផ្សព្វផ្សាយលក់នូវឱសថ និងឱសថបំប៉នសុខភាព

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement No. 4 date 07-02-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Amazing Blue Store កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នូវផលិតផលឱសថ

បំប៉នសុខភាព គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។​​ អានបន្ត

Announcement No. 3 date 07-02-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Healt Beauty KH

នាំចូល ចែកចាយ​និងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថតាមបណ្តាញសង្គម

FACEBOOK ដែលគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត