Announcement No. 3 date 29-04-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវឱសថបំប៉នផ្លូវ

ភេទបុរសឈ្មោះ SUPER XO គ្មានចុះបញ្ជិកា និង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement No. 2 date 29-04-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ PharmaDoctor

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថ Nasacort Allergy 24 HR

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

 

Announcement No. 1 date 29-04-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

អនុភាពបុរសពិត កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថ Best Honey

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement No. 1 date 27-03-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ

Solida Beauty Shop Lady and Man នាំចូល ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK

ដែលគ្មានចុះលេខបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 27-03-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Kha-Leang.com - Abc Shop ឃ្លាំង គ្រឿងសំអាង អំណោយ

ឧបករណ៍ Free ការដឹកជញ្ជូន កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នូវផលិតផលឱសថ

បំប៉នសុខភាព និងគ្រឿងសម្អាង គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្