Announcement No. 3 date 26-06-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផល

សារ៉ាយសមុទ្រឈ្មោះ Spirulina pacifica ដែលមានគុណភាពបង្ការ ឬ

ព្យាបាលជំងឺ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download

Announcement No. 2 date 26-06-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

AusVit Cambodia កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download

Announcement No. 1 date 26- 06-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

AusVist Cambodia កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download

Announcement date 20-06-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះទិដ្ឋាការ បញ្ជិកាឱសថ ឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យ

និងចុះប្រវេទន៍គ្រឿងសំម្អាងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ អានបន្ត

Announcement date 04-06-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ គណនីឈ្មោះ Resistance ស្តេចថ្នាំ

កំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវផលិតផលឱសថ

បំប៉នផ្លូវភេទបុរស គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត