Announcement date 05-07-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Cambobia Japan Tengsu

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ JAPAN TENGSU

តាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK គ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download

Announcement No. 2 date 01-07-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Happy Sweet Oshot

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា និង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតិពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download

Announcement No. 1 date 01-07-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Health & Beauty Care - Australian Product កំពុង

ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្មានចុះប្រវេទន៍ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ជាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download

Letter No. 2026 date 27-06-2019 of MoHរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាលជំរាបជូន លោក លោកស្រីនាយកគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ

និងគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ។ Download

Announcement No. 4 date 26-06-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការលក់ឱសថឈ្មោះ

ព្យាបាលក្រពះ STOMACH គ្មានលេខបញ្ជិកា និង

គ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download