Announcement No. 2 date 18-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយ

តាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវផលិតផលឱសថបុរាណឈ្មោះឱសថ

ខ្មែរសុរិន្ទ(Khmer Sorin)​ គ្មានការត្រួតពិនិត្យគុណភាព គ្មានចុះបញ្ជិកានិង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement No. 1 date 18-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយ តាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវឱសថបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ Gluta Q10

គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួសងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 16-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការផ្សព្វផ្សាយលក់នូវ

ផលិតផលឱសថបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ Sexy Slim និង WeightUp

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement No. 3 date 08-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Health and Medicine Cambodia

កំពុងលក់ និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នូវផលិតផលឱសថ

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួសងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement No. 2 date 08-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

San San Clinic កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នុេះផលិតផលឱសថ និងផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត