Announcement date 17-07-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក

នូវឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ NICE គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពី

ក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 16-07-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមFACEBOOK នូវផលិតផលឱសថបំប៉ន

ផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ FORCE ពុំបានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 14-06-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញហ្វេសប៊ុកនូវ

ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ FW POWER XL និងសេរ៉ូមបំប៉ន

ផ្លូវភេទនារីឈ្មោះ RED SPIDER គ្មានចុះបញ្ជីកា និង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement 3 date 13-06-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក

ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ X ManUp គ្មានចុះបញ្ជិកា

និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement 2 date 13-06-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសបុក

គណនីឈ្មោះ White Skin Home, White Skin House II និង

Gluta White Skin House នូវផលិតផលបំប៉នសុខភាព ឬឱសថបំប៉ន

សុខភាព និងគ្រឿងសម្អាងគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត