Delaration of MoH date 14-08-2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយអួតអាង ភូតកុហក​ បោកប្រាស់

បំផ្លើសហួសពីការពិតតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK

នូវផលិតផលគ្រឿងសំម្អាងឈ្មោះ Firmax 3 Cream​​ ។ អានបន្

Announcement date 07-08-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះគ្រួសាររីករាយ១៦៨

ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលបំប៉នផ្លូវភេទបុរសនិងផលិតផលឱសថព្យាបាល

ជំងឺសន្លាក់គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement 1 date 03-08-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK​ នូវផលិតផលឱសថ

បំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ VIMAX ពុំបានចុះបញ្ជិកា

និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។​ អានបន្ត

Announcement date 03-08-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម Facebook នូវផលិតផលឈ្មោះ Balance

គ្រប់ប្រភេទគ្មានចុះបញ្ជិកា គ្មានប្រវេទន៍ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

 

Announcement date 30-07-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក

នូវឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះMAXMAN គ្មានគ្មានចុះបញ្ជិកា​ និងគ្មាន

ច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្