Letter No. 986 date 13-09-2018 of MoHកម្មវត្ថុៈ ការត្រួតពិនិត្យពាណិជ្ជមានឱសថ (Brand Name)

ស្លាកសញ្ញា (Labelling) និងរចនាបទ (Design) របស់

ឱសថបំប៉នសុខភាព (Health Supplement)

និងឱសថបុរាណ (Tradititional Medicine)។ អានបន្ត

Letter No. 974 date 06-09-2018 of MoHកម្មវត្ថុៈ ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកា និងប្រមូលវ៉ាក់សាំងចំនួនមួយ(០១)​ មុខ

ចេញពីបញ្ជីឱសថរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement of MoH date 16-08-2018សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវផលិតផលឱសថ

បំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ AMOUR គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត

ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 14-08-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវសេរ៉ូមឈ្មោះ Glotaone 600

គ្រប់ប្រភេទគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement of MoH date 14-08-2018សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់​ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរស

ឈ្មោះ NANO-G គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត