Announcement No. 2 date 09-05-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Beauty Prodacts Originals

កំពង់ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថបំប៉នសុខភាព គ្មានចុះបញ្ជិកា គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពី

ក្រសួងសុខាភិបាល។ ទាញយកឯកសារ

Announcement No. 1 date 09-05-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវ

ឱសថលាបប្រដាប់ភេទបុរសឈ្មោះ ENLARGE OIL

គ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement No. 4 date 29-04-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ រតនៈ អនឡោញ

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នូវផលិតផលឱសថ​ និងគ្រឿងសំអាង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement No. 3 date 29-04-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការនាំចូល លក់ ចែកចាយ

និងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK នូវឱសថបំប៉នផ្លូវ

ភេទបុរសឈ្មោះ SUPER XO គ្មានចុះបញ្ជិកា និង

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement No. 2 date 29-04-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ PharmaDoctor

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថ Nasacort Allergy 24 HR

គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត