Announcement date 08-01-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Famaly Doctor Cambodia កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់នូវផលិតផលឱសថ

និងផលិតផលគ្រឿងសម្អាង គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 28-12-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Pharmacy of Doctor Care,

Dr. Care Pharmacy និងGo On កំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក

នូវផលិតផលឱសថគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 27-12-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Narichat Jing

កំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកនូវផលិតផលឱសថ និង

ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត

Announcement date 17-12-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK

ឱសថសម្រក់ទម្ងន់ឈ្មោះ ECOSLIM ដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

និងគ្មានចុះបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្

Announcement No. 2 date 28-11-2018 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក

នូវឱសថបុរាណបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ " អន្ទង់ស " គ្មានចុះបញ្ជិកា

និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ អានបន្ត