Announcement No. 2 date 12-07-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

NyNy Skincare កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង

គ្មានចុះប្រវេទន៍ និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download

Announcement No. 1 date 12-07-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិត ការផ្តល់យោបល់ 092 224 234 កំពុង

ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឱសថគ្មានចុះបញ្ជិកា និងគ្មានច្បាប់

អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download

Declaration date 09-07-2019 of MoHសេចក្តីប្រកាសពត៌មាន ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សូមជំរាបជូនលោក លោកស្រីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី ខេត្ត

វេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថការីដែលទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេសនៃគ្រឹះស្ថានលក់ឱសថ

និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថាៈ អានបន្ត

Declaration date 05-07-2019 of MoHសេចក្តីប្រកាសពត៌មានៈ ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សូមជំរាបជូនលោក លោកស្រីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី ខេត្ត

វេជ្ជបណ្ឌិត ឱសថការីទទួលបន្ទុកបច្ចេកទេសនៃគ្រឹះស្ថានឱសថ

និងសាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖ អានបន្ត

Announcement date 05-07-2019 of MoHសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីឈ្មោះ Cambobia Japan Tengsu

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ JAPAN TENGSU

តាមបណ្តាញសង្គម FACEBOOK គ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ Download