នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង សូមជូនដំណឹងដល់លោក-លោកស្រីប្រធានគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ គ្រឹះស្ថាន អាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ និងការិយាល័យតំណាងគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថមកពីបរទេស ស្តីពីការបណ្តុះបណ្តាលតាមប្រព័ន្ធ Online (Teleconference) អំពីការ ចុះបញ្ជិគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថមកពីបរទេស ចុះពាណិជ្ជនាម ចុះទិដ្ឋាការ-បញ្ជិកាឱសថ។

 

Pharmacy Statistic of DDF to January 2020ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ អគារលក់ឱសថបុរាណ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់

គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស

និងគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ២០២០។ ទាញយកឯកសារ

Pharmacy Statistic of DDF to December 2019

ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ អគារលក់ឱសថបុរាណ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់

គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស

និងគ្រឹះស្ថានផលិតឱសថ ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ អានបន្ត

Announcement No. 2 date 02-01-2020 of MoH

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ

Reaksmey Online Shop កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង

គ្មានចុះប្រវេទន៍ និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ ទាញយកឯកសារ

 

Announcement No. 1 date 02-01-2020 of MoH

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ ស្ក្រាប់ឥសាន្ត

កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង គ្មានចុះប្រវេទន៍

គ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។ ទាញយកឯកសារ

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង