ទាញយកឯកសារ (Download)

 

ទាញយកឯកសារ (Download)

 

ទាញយកឯកសារ (Download)

សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

More Articles...

  1. កម្មវត្ថុៈ សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ កាសែត និងទស្សនាវដ្តីនូវផលិតផលបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ តំណក់ទឹក OXYDRO របស់ក្រុមហ៊ុន Green World Group និងផលិតផលបំប៉នសុខភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន សម្បត្តិមហាសាល។
  2. សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ឱសថបុរាណខ្មែរអង្គរវត្ត ជា ចេង គ្រូផ្សំថ្នាំលោកស្រី ឡុង ស៊ីណាង តាមទូរទស្សន៍អប្សរាប៉ុស្តិ៍លេខ១១
  3. កម្មវត្ថុ៖ សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ កាសែត និងទស្សនាវដ្តី នូវឱសថបូរាណសញ្ញាកូនភ្លោះ និងឱសថបូរាណសញ្ញាទេវតាប្រោសសត្វ។
  4. កម្មវត្ថុ៖ សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ កាសែត និងទស្សនាវដ្តី នូវផលិតផលបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ Shell Food របស់ក្រុមហ៊ុន សាលីនសម្បត្តិ និងចាហ៊ួយម៉ាហ៊ូ របស់ក្រុមហ៊ុន ខេមខាត។

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង