សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ (Download)

ទាញយកឯកសារ (Download)

ទាញយកឯកសារ (Download)

 

ទាញយកឯកសារ (Download)

More Articles...

  1. កម្មវត្ថុៈសំណើរសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៍នូវផលិតផលគ្រឿងសំអាងឡេលាបថែរក្សាស្បែកឈ្មោះ Anne។
  2. កម្មវត្ថុៈជូនរបាយការណ៍ស្តីពីផលិតផលឱសថបំប៉នសុខភាព Botanical Slimming
  3. សេចក្តីជូនដំណឹងៈ ឱសថឈ្មោះ Botanical Slimming ដែលមានរចនាបទបង្ហាញ និងការវេចខ្ចប់ផ្សេងៗគ្នាជាឱសថបូរាណបញ្ចុះទំងន់ផលិតដោយរោងចក្រ Greatwallbuy International Trading Co.,Ltd California ជាឱសថនាំចូលគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលហើយលក់ចែកចាយតាមឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរ
  4. កម្មវត្ថុៈសំណើរសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ ទូរទស្សន៍នូវផលិតផលគ្រឿងសំអាងឈ្មោះ ខ្លាស របស់ក្រុមហ៊ុនគំនិតខ្មែរ export & import៕