Prakas No. 857 date 29-09-2017 HCប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ៣ ប្រការ៤ ប្រការ៥ និងប្រការ៨ របស់ប្រកាសលេខ១២០២ អបស/ឱអបស ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីបែបបទ និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យនៅតាម ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន។ អានបន្ត

Prakas No. 649 date 04-08-2017ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការដាក់លក់ផលិតផលចំណីអាហារ និងការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យផលិតផលចំណីអាហារ ។ អានបន្ត...

Prakas1356 Annex3ឧបសម្ព័ន្ធ3 ប្រកាសរួមលេខ 1356 ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់សេវា សាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ ដោយក្រសួងសុខាភិបាល លើប្រភេទបទល្មើស និងកម្រិតទឹកប្រាក់ពិន័យ។ Download

Prakas1356 Annex2ឧបសម្ព័ន្ធ2 ប្រកាសរួមលេខ1356 ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ ស្ទីពីការផ្តល់សេវា សាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរការណ៍ ជាប្រាក់ដោយ ក្រសួងសុខាភិបាល លើកម្រងសេវាសាធារណៈ ដែលអនុវត្ត ដោយមន្ទីរសុខាភិបាល រាជធានី-ខេត្ត ។ Download

Prakas1356 Annex1ឧបសម្ព័ន្ធ1 ប្រកាសរួមលេខ 1356 ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់សេវា សាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ ដោយក្រសួងសុខាភិបាល លើកម្រងសេវាសាធារណៈ ដែលអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលថ្នាក់កណ្តាល ក្រសួងសុខាភិបាល។ Download

 

ប្រកាសរួមលេខ ១៣៥៧ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៦ ស្តីពីការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តលើការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរ ការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ។ Download

Prakas1356ប្រកាសរួមលេខ ១៣៥៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី ១៨ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវា សាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួង សុខាភិបាល ។ Download

 

ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រឱសថ និងវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតដាក់លក់ឱសថ ឱសថបុរាណ ឱសថបំប៉នសុខភាព ឬផលិតផលបំប៉នសុខភាព ផលិតផលជំនួយសុខភាព ប្រតិករ ឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសម្អាង ។ Download