សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថបំប៉នសុខភាព Mag Cal របស់ក្រុមហ៊ុន Quality living Shoping តាម ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍អប្សារារាជធានីភ្នំពេញ ។ អានបន្ត

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថបុរាណសញ្ញារាជសីហ៍តាមទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ៣រាជធានីភ្នំពេញ ។ អានបន្ត

 

ក្រសួងសុខាភិបាល មានកិត្តិយសសូមជំរាបជូនអស់លោក-លោកស្រី ជាវេជ្ជបណ្ឌិត និង​ឱសថការីទាំងអស់ ដែលទទួលខុសត្រូវគ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ-

នីហរ័ណឱសថ គ្រឹះស្ថានលក់ឱសថ អាជីវករ និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាៈ អានបន្ត

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឱសថបុរាណខ្មែរអន្តរគុណអង្គរតាមវិទ្យុ FM99 MHz របស់លោកគ្រូ សួស សាវុន ។

អានបន្

MoH304 02 05 2017សំណើរសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមទូរទស្សន៏ CNC នូវផលិតផលឱស្ថានបូរាណខ្មែរសញ្ញាពោធិ៍ព្រឹកដោយ លោកគ្រូប៉ាវសុបុត្រទាញយកឯកសារ (Download)

MoH305 02 05 2017 Page 1ស្តីពីការជូនដំណឹងរបស់ក្រសូងសុខាភិបាលស្តីពីការចាត់វិធានការលើការប្រមូលឱសថ Clamoxyl 500mg Gelule ដែលពុំបានចុះបញ្ជិកានៅប្រទេសកម្ពុជា ទាញយកឯកសារ (Download)

moh303 date02 05 2017លិខិតលេខ 303 ចុះថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីអំពី សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុកំលាំងមនុស្សធម៌FM 95.5MHz របស់ឱសថបុរាណរូបប្រាសាទវិមានផុសអណ្តែត របស់លោកគ្រូគង់ វី ។ Download

 

ស្ថិតិឱសថស្ថាន-រងមានច្បាប់ ផ្ទះលក់ឱសថគ្មានច្បាប់ គ្រឹះស្ថានអាហរ័ណ នីហរ័ណឱសថ គ្រឿងសំអាង មជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្ស និងគ្រឹះស្ថាន

ផលិតឱសថ ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ។ Download