Announcement No. 0064 Download

druh stop registration, No. 1159, date 10-11-2013 Download

druh prohibition, No. 1256, date 08-10-2013 Download

 

drug elimination, No. 1148, date 08-10-2013 Download

 

drug prohibition, No. 1147, date 08-10-2013 Download

 

Notice No. 084, date 08-10-2013 Download

moh1212 date28 10 2013លិខិតលេខ 1212 ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការប្រជុំពិភាក្សាលើលទ្ធផលតេស្ត បញ្ជាក់ពីគុណភាពឱសថ របស់កម្មវិធី JPMA នៃប្រទេសជប៉ុន ក្នុងគម្រោង ២០១២ និងដោយពិនិត្យឃើញថាឱសថចំនួន ២មុខ... Download

 

MoH Information No. 1158 and 1159, No. 10-10-2013 Download