សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលបំប៉នសុខភាពអាហារបំប៉នសុខភាពរបស់វិទ្យុ ABC កម្ពុជា

(107.5MHz) ។ Download

 

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ឱសថបៀម Fisher's man Friend តាមទូរទស្សន៍ខ្មែរ(ប៉ុស្តិ៍លេខ៩),

 

MYTV, CTN, CNC និងហង្សមាស ។ Download

 

ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនបី (០៣) មុខ​ ចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា ។

Download

 

សំណើសុំកិច្ចសហការពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់ការនាំចូលឱសថបំប៉នសុខភាព ឬផលិត

ផលបំប៉នសុខភាព ឬអាហារបំប៉នសុខភាព ឧបករណ៍បរិក្ខារពេទ្យ និងប្រតិករ ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនាំចូលពីក្រសួង

សុខាភិបាល ។ Download

 

moh773

លិខិតលេខ 773 ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល មាន​កិត្តិយស​សូម​ជម្រាបជូន​អស់លោក លោកស្រី​ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត និង​ឱសថការី​ទាំងអស់​ដែល​ទទួលខុសត្រូវ​គ្រឹះស្ថាន​អា​ហ​រ៍ណ នី​ហ​រ៍ណ​ឱសថ ឱសថ​ស្ថាន ឱសថស្ថាន​រង អាជីវករ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទាំងអស់ឲ្យ​បាន​ជ្រាបថា​៖ យោង​លើ​លទ្ធផល​តេស្ត​របស់ JPMA ប្រទេស​ជប៉ុន ចុះ​ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ​២០១៣ ។​ Download

សំណើសុំមានវិធានការបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមវិទ្យុ កាសែត និងទស្សនាវដ្តីនូវផលិតផលបំប៉នសុខភាពឈ្មោះតំណក់ទឹក OXYDRO របស់ក្រុមហ៊ុន Green World Group និងផលិតផលបំប៉នសុខភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន សម្បត្តិមហាសាល  Download

 

Letter No. 0730, dated 13 August, 2014 Dowload