moh303 date13 08 2015 P1moh303 date13 08 2015 P2លិខិតលេខ 303 ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្តីពីការបញ្ឈប់ការផលិត ការនាំចូល ការចែកចាយឱសថ ដែលមានរូបមន្ តផ្សំឡើងពី Domperidone + PPI(Proton Pump Inhibition) ។ Download

 

សុំផ្តល់របាយការណ៍ស្តីពីការស្រង់ស្ថិតិកន្លែងលក់ឱសថ និងសេវាសុខាភិបាលខុសច្បាប់ និងសកម្មភាពលុបបំបាត់ឱសថក្លែងក្លាយ ។ Download

 

ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងឱសថ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ។ Download

 

ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនមួយ(០១) មុខចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា ។ Download

 

ពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងឱសថតាមបណ្តាឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរង ។ Download

 

ការបន្តពង្រឹងសកម្មភាពលុបបំបាត់ឱសថក្លែងក្លាយ និងសេវាសុខាភិបាលខុសច្បាប់ ។ Download

 

ស្តីពីការលុបលេខបញ្ជិកាឱសថ និងប្រមូលឱសថចំនួនមួយ(០១)មុខចេញពីឱសថស្ថាន ឱសថស្ថានរងនានា ។ Download

 

ការរឹតបន្តឹងនូវការប្រើប្រាស់ឱសថ Ketoconazole គ្រាប់ ។ Download