Announcement date 25-11-2019 of Ministry of Healthសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់ការលក់ ឬចែកចាយ

ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទបុរសឈ្មោះ ALPHA គ្មានបញ្ជិកា កំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញសង្គម

FACEBOOK គ្មានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល។​ អានបន្