លក្ខខណ្ឌតម្រូវលើការអនុវត្តអនាម័យល្អសម្រាប់ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋាន។ Download

និយមន័យ ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អ

ការពិនិត្យឯកសារ ការធ្វើអធិការកិច្ច និងការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់។​ Download

Prakas No. 4304 date 10-10-2019 of MoHប្រកាសលេខ៤៣០៤ អបស/ឱអបស ចុះថ្ងៃព្រហស្បតិ៍១២កើត ខែអស្សុជ

ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពី

បែបបបនិងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អ

ចំពោះចំណីអាហារនៅកន្លែងប្របើប្រាស់ចុងក្រោយ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល។ Download

លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងការផ្តល់ ការបន្ត ការពន្យាពេល

ឬការមិនព្រមផ្តល់វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យចំពោះចំណីអាហារ

នៅកន្លែងប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។ Download

បែបបទ ​និងនីតិវិធីនៃការដាក់ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អនាម័យ។ Download

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង