កម្មវិធីប្រគល់ជូនវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ គោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អ

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ព្រមានដកហូតវិញ្ញបនបត្រកញ្ជាក់គោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អ ពីក្រុមហ៊ុន ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទាំងឡាយណា ដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ ដែលក្រសួងបានចេញ។ លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត​ ឱ​ វណ្ណឌីន​ អគ្គនាយកបច្ចេកទេសុខាភិបាល បានលើកឡើងថា «បន្ទាប់ពីទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ គោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អហើយ គ្រប់ភោជនីយដ្ឋាន, ក្រុមហ៊ុន និងអាហារដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវតែបន្ដយកចិត្តទុកដាក់ លើផ្នែកអនាម័យបន្ថែមទៀត មិនអាចសំអាងលើការទទួលវិញ្ញាបនបត្រហើយ បែរជាមិនបន្ដអនុវត្តគោលការអនាម័យនោះទេ ប្រសិនបើមិនដូច្នេះមែន ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងដកហូត វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ គោលការណ៍អនុវត្តអនាម័យល្អមកវិញជាមិនខាន»អានបន្តពី FRESH NEWS

 

POSTER 5 Kitchen Clean in Khmer  ត្រូវរក្សាផ្ទះបាយឲ្យបានស្អាតជាប្រចាំ។ Download

POSTER 4 Sate Temperature in khmer  រក្សាចំណីអាហារនៅសីតុណ្ហភាពដែលមានសុវត្ថិភាព។ Download

POSTER 3 Cross Contamination in khmer  វិធីសាស្រ្តចៀសវាងកុំឲ្យមានការចំលងមេរោគទៅវិញទៅមក។ Download

POSTER 2 Personal Hygiene in khmer  អនាម័យខ្លួនប្រាណនាំឲ្យចំណីអាហារមានសុវត្ថិភាព។ Download